Nieuws

Gepubliceerd op: 18/04/2019

Waarom partnerships tegen bodemprijzen ook bij flexibele arbeid geen partnerships kunnen zijn

Organisaties willen het juiste talent op het juiste moment. Dat is ook noodzakelijk om succesvol te zijn. Daarom sluiten bedrijven partnerships met externe partijen zoals uitzendbureaus, MSP’s en andere HR dienstverleners.

Maar zijn dat echt partnerships? Hoe ziet een gezonde relatie rond het leveren van flexibele arbeid eruit? Managing partner Ron Bosma van TalentIn stelt deze relevante vragen in een mooie column.

Voor Bosma is een definitie van partner: “Een om strategische redenen gekozen externe partij waarmee je samenwerkt om een gemeenschappelijk doel te realiseren. Een partnership levert beide partijen blijvend voordeel op”. Als schakel tussen een organisatie en haar leveranciers kan een MSP bij uitstek invulling geven aan zo’n partnership en die gemeenschappelijke doelen.

Prijs kan wat Bosma betreft niet de bepalende factor zijn voor de keuze van de meest geschikte partner. Hij werkt in zijn column vijf punten uit voor een succesvol partnership.

“Bij goed partnership wordt met vertrouwen en wederzijds respect gewerkt aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen. Wil je uitgaan van blijvend voordeel, dan moet de samenwerking gericht zijn op continue verbetering.” Hij heeft verder onder andere over het belang van een goede briefing, transparantie en het delen van elkaars kennis en kunde.

Zijn column sluit ook mooi aan op de uitkomsten van een rondetafeldiscussie die we in maart organiseerden met een groep adviseurs externe inhuur (zie hier het verslag).

Lees de volledige column van Ron Bosma hier op ZiPconomy