Stappen in het MSP-proces

Bij onze kwaliteits-MSP’s staat het onderstaande proces volledig. De MSP neemt de rol van de opdrachtgever over bij de uitvoering van het proces richting leveranciers. Samen met de opdrachtgever bepaalt een MSP welke stappen nodig zijn voor het optimaal bedienen van de klant.

 

1.
 Beheren van de leveranciers
1.1  Het werven van nieuwe leveranciers
1.2  On-boarden van (nieuwe) leveranciers (al dan niet incl. VMS-training)
1.3  Evaluatie van prestaties van leveranciers (QBR’s)
1.4  Shortlisten (‘tiering’) van leveranciers
1.5  Het voeren van tevredenheidsonderzoek bij leveranciers
1.6  Het off-boarden van leveranciers
1.7  Het direct contracteren van leveranciers
 2.
 Ontvangen van aanvragen en de distributie ervan
2.1  Ontvangen van de aanvraag in het VMS
2.2  Beheren van het goedkeuringsproces van aanvragen
2.3  Bespreken van de aanvraag met de aanvrager
2.4  Distributie van de aanvraag naar de afgesproken leveranciers
3.
 Voorzien (=invullen) van aanvragen / beheren van opdrachten
3.1  Opvolgen van de status van vacatures
3.2  Ontvangen van voorgestelde kandidaten
 3.3  Controle van referenties van de voorgestelde kandidaten
 3.4  Beoordelen en ‘wegen’ van de voorgestelde kandidaten t.o.v. het vereiste profiel
 3.5  Bijkomende testen afnemen
 3.6  Selectie van de kandidaat
 3.7  Inplannen van het interview met de aanvrager
3.8  Afhandelen van alle administratie (o.a. contract) bij succesvolle bemiddeling
4.
 On- & off-boarden van kandidaten
4.1  Introductie van kandidaten (training, PBM’s, laptop, badge, gsm etc.)
4.2  Exitbegeleiding van medewerkers
4.3  Nabespreking met inhurende manager
4.4  Registratie t.b.v. poolbeheer (herinzetten of niet)
5.
 Tijdregistratie
5.1  Tijd en kosten in het VMS beheren (= uploaden & corrigeren)
5.2  Beheren van goedkeuringen
5.3  Rapporteren aan opdrachtgever en/of leveranciers (tarieven, kosten, omzet etc.)
6.
 Facturatie
6.1  Self-billing
6.2  Geconsolideerde facturen
6.3  Pro-formafacturen opmaken
6.4  Verzamelen, controleren en goedkeuren van de facturen van leveranciers
7.
 Rapportage
7.1  Standaardrapporten uit het VMS
7.2  ‘Op-maat’-rapporten uit het VMS
7.3  ‘Ad-hoc’-rapporten uit het VMS
7.4  Analyse en advies verstrekken o.b.v. de rapporten
8.
Programmabeheer
8.1  Ontwerpen, monitoren en verbeteren van het inhuurproces
8.2  Beheren van het VMS
8.3  Uitvoeren van alle administratie i.v.m. het VMS
8.4  Eerstelijnshelpdesk i.v.m. het VMS
8.5  Training van gebruikers van het VMS (leverancieres, opdrachtgever, kandidaten)
8.6  Beheren van alle aanpassingen in het VMS
8.7  Verdere uitrol van het programma zoals in het contract werd afgesproken