Privacy-statement

Het MSPnetwerk is een initiatief van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze organisatie.

Als MSPnetwerk houden wij ons aan het privacystatement van de ABU. In dit privacystatement vindt u informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

U kunt dit Privacystatement hieronder downloaden:

Privacystatement ABU