Informatie voor opdrachtgevers

Maakt u gebruik van personeelsdiensten en wilt u weten wat een MSP voor uw organisatie kan betekenen? De animatie hieronder geeft u in anderhalve minuut een heldere uitleg over de toegevoegde waarde van een MSP. Onder de animatie vindt u nog meer informatie over wat de bepalende factoren zijn om de inhuur en sourcing van externen succesvol uit te besteden aan een MSP.

 

Deze animatie is gemaakt op basis van een onderzoek onder opdrachtgevers, dat het MSPnetwerk heeft laten uitvoeren door Kantar TNS. Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Bekijk hier dan de belangrijkste resultaten of neem contact op met een deelnemende MSP.

Kritische succesfactoren

Als u de inhuur en sourcing van externen uitbesteedt aan een MSP, zijn er een aantal factoren van belang. Vooraf heeft u verwachtingen ten aanzien van efficiencyverbetering, risicoreductie en kwaliteitswinst. Als aan deze verwachtingen is voldaan, is de uitbesteding succesvol.

Hieronder staan de belangrijkste kritische succesfactoren voor uitbesteden:

 • Stel vast dat uitbesteding bij de strategie van de onderneming past
 • Bepaal de scope van de uitbesteding en definieer de huidige situatie. Maak hier een nulmeting van (eventueel met hulp van een Adviseur Externe Aanbesteding) waarmee het succes van de uitbesteding later kan worden aangetoond. Deze nulmeting bestaat ten minimale uit:
  • Inhuurkosten (zowel zichtbaar als onzichtbaar. Totaal uitdraai, niet enkel de uitzendovereenkomsten, ook de SOW kosten)
  • Leverancierscontracten
  • Identificatie ingehuurd flexibel personeel
  • Beleid en proces
  • Risico’s inhuur
 • Definieer verwachtingen ten aanzien van de dienstverlening in een service level agreement.
 • Kies voor een kwaliteits-MSP die is aangesloten bij MSPnetwerk via MSPnetwerk.nl/deelnemers
 • Investeer tijd in het ontwikkelen van een management dashboard en zorg dat de gecontracteerde MSP regelmatig conform dit dashboard rapporteert
 • Evalueer minimaal tweemaal per jaar de uitbesteding aan de hand van de rapportages
 • Zorg dat MSP het leveranciersmanagement goed op orde heeft en dat er geen concurrentieverhoudingen zijn met de leveranciers van flexibele arbeid
 • Houd de regie op het inhuurproces en houd de verantwoordelijkheid voor de keuze van de externe kracht
 • Werk samen met de MSP bij het ontwikkelen van profielen. Zorg ervoor dat externe krachten de mogelijkheid krijgen om zich op basis van het profiel kwalitatief te onderscheiden van andere kandidaten.
 • Alleen op prijs focussen schaadt de kwaliteit.

Download onze leidraad

Heeft u vastgesteld dat uitbesteding bij uw strategie past? Dan vindt de uitbesteding plaats in zes stappen. De eerstvolgende stap is het opstellen van uw businesscase. Hoe u deze businesscase kunt invullen en hoe de vervolgstappen eruit zien, kunt u vinden in onderstaande leidraad.

LEIDRAAD voor het UITBESTEDEN van de INHUUR & SOURCING van EXTERNEN aan een MANAGED SERVICE PROVIDER (MSP)