Onderzoek onder opdrachtgevers van MSP’s

In 2017 heeft het MSPnetwerk een onderzoek laten uitvoeren door Kantar TNS onder opdrachtgevers van MSP’s. Dit onderzoek is uitgevoerd, omdat veel grote organisaties die nog niet met een MSP werken geen of een onjuist beeld hebben van de toegevoegde waarde van een MSP.

Wie kunnen er nu beter aangeven wat de ervaringen zijn van samenwerken met een MSP dan de opdrachtgevers die hier reeds gebruik van maken?

Daarom hebben we het volgende laten onderzoeken door Kantar TNS:

  • Waarom werken organisaties met een MSP?
  • Welke voordelen worden ervaren van het werken met een MSP?
  • Welke nadelen worden ervaren van het werken met een MSP?
  • Waar rekenen opdrachtgevers een MSP op af?
  • Wat adviseren huidige opdrachtgevers aan potentiële opdrachtgevers van een MSP?

Resultaten

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat organisaties kiezen voor een MSP, omdat zij een slag willen maken in professionalisering, efficiëntie en transparantie. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek waren:

  1. Opdrachtgevers kiezen voor een MSP om een professionaliseringsslag te maken, met de nadruk op het creëren van eenheid in inhuurprocessen en het scheppen van overzicht.
    – In lijn met de professionaliseringsslag is er sterk de behoefte om efficiënter te werken en kosten te besparen.
  2. Opdrachtgevers geven aan dat transparantie een belangrijke factor is om met een MSP samen te werken. Voor opdrachtgevers houdt transparantie in dat er intern overzicht en eenduidigheid ontstaat met betrekking tot contracten. Standaard afspraken over bijvoorbeeld uurtarief en contractduur van een uitzendkracht, zzp’ers en in mindere mate ook gedetacheerden helpen bij het maken van een transparantieslag.

Voor de volledige onderzoeksresultaten en voor meer informatie, kunt u contact opnemen met onze MSP’s.

pause
fullscreen