Nieuws

Gepubliceerd op: 04/11/2019

MSPnetwerk presenteert het flexwoordenboek

Het MSPnetwerk presenteert het flexwoordenboek, een begrippenlijst voor opdrachtgevers, inkooporganisaties en vakgenoten. Initiatiefnemer Wouter Waaijenberg van Staffing MS, (onderdeel van HeadFirst Group) vertelt waarom dit woordenboek zo belangrijk is en hoe het is samengesteld.

Waarom moest er een flexwoordenboek komen?

“In landelijke uitbestedingen en uitvragen merken we dat begrippen voor verwarring zorgen. Zo worden de woorden broker, MSP en intermediair door elkaar gebruikt, terwijl dit echt andere type dienstverlening zijn. Als begrippen door elkaar lopen, is het lastiger te bepalen wat een opdrachtgever nodig heeft. Duidelijkheid en definities zorgen voor meer begrip tussen opdrachtgever, inkoopadviseur en dienstverlener.”

In de lijst staat uitleg over allerlei vormen van flexibele inhuur. Waarom heeft juist het MSPnetwerk deze lijst samengesteld?

“Managed Service Provider (MSP) is een vrij nieuw begrip in Nederland. Als MSPnetwerk willen we gezamenlijk duidelijk maken wat een MSP doet en wat onze dienstverlening kan betekenen voor een organisatie. We hebben eigenlijk alle vormen van inhuur op ons bordje. We weten er dus veel vanaf.“

Wouter Waaijenberg (HeadFirst Group), initiatiefnemer Flex Woordenboek

“Om uit te leggen wat we doen, moeten we dus ook duidelijkheid scheppen over alle gelieerde begrippen. Broker, payroll, intermediair, statement of work: het kan allemaal voorbij komen als je werkt met een MSP.  Soms is een vorm meer aanwezig dan een ander, afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever.”

Hoe is de begrippenlijst samengesteld?

“Allereerst hebben een aantal MSP-dienstverleners samen geïnventariseerd welke begrippen we zoal tegenkomen. Daar hebben we ook inkoopadviseurs bij betrokken. Zo ontdekten we al snel welke veelvoorkomende woorden voor verwarring zorgen.”

Welke termen waren het lastigst te definiëren?

“Detachering, intermediair en broker. Die worden vaak door elkaar gebruikt, terwijl het echt heel verschillende vormen van dienstverlening zijn. De term broker was extra ingewikkeld. In de oorspronkelijke betekenis is een broker een dienstverlener die door de opdrachtgever zelf geworven leveranciers, inclusief freelancers, contracteert. Maar in de praktijk wordt hiermee ook wel een ‘inhuurmakelaar’ wordt aangeduid. Verwarrend, maar daarom juist belangrijk om deze term goed te omschrijven”   


Een fragment uit het flexwoordenboek

Broker: Een bedrijf dat vraag en aanbod van externe inhuur bij elkaar brengt en meestal pas wordt betaald bij een geslaagde match. De broker gaat op zoek naar geschikte kandidaten voor openstaande inhuur-aanvragen maar bemoeit zich in principe niet met het inhuurproces van de opdrachtgever. Wel wordt meestal de inhuur administratie gedaan voor de via haar ingehuurde kandidaten, zoals de screening, het sluiten van het contract, de urenregistratie en de facturatie.


 

Dat er verschillen zijn in dienstverlening onderling, geldt toch ook voor MSP-dienstverleners?

“Absoluut. We werken samen en zijn tegelijkertijd elkaars concurrenten. Definities helpen niet alleen MSP-dienstverlening als geheel op de kaart te zetten, het helpt ons ook onze verschillen te laten zien. Er zijn onafhankelijke MSP’s, RPO’s en master vendors. De een werkt internationaal, de ander is vooral actief in Nederland. Als inkopers de voordelen van de verschillende types begrijpen, kunnen zij de juiste oplossing uitvragen en selecteren.”

Hoe brengen jullie de begrippen onder de aandacht?

“We willen de definities zoveel mogelijk tastbaar maken. Dat gaan we doen met casebeschrijvingen per type dienstverlening. Waarom koos een opdrachtgever voor een bepaalde dienst? Hoe werkte dat en wat leverde het op?”

“Cases zijn een goede manier om de definities bespreekbaar te maken. Zo organiseren we binnenkort een bijeenkomst met MSP-dienstverleners, inkoopexperts, opdrachtgevers en andere geïnteresseerden waarbij diverse praktijkvoorbeelden aan bod komen.”

Is de begrippenlijst volledig?

“Nee, nooit. Het is een doorlopend project, want de flexwereld verandert continu. Dit is volgens mij een goed vertrekpunt. We hebben feedback gevraagd aan leden van het MSP-netwerk en externe inkoopmanagers. Op basis daarvan hebben we consensus bereikt over honderd begrippen uit de flexwereld. Dat is een flinke prestatie.”

Het Flex Woordenboek van het MSPnetwerk is hier te vinden.