Nieuws

Gepubliceerd op: 04/06/2019

MSPNetwerk: op weg naar heldere definities voor gestructureerde inkoop.

Het was de afgelopen weken hard werken in de MSP-wereld. Los van de normale sales-activiteiten, waren wij allen zeer druk met tenders en aanbestedingen, waaronder twee grote aanbestedingen bij de overheid. Daarbij bleek dat het uitvragen van MSP-dienstverlening geen standaard werk is.

Er werden namelijk veel verschillende vragen gesteld tijdens de Nota van Inlichtingen (NVI). En dat is een belangrijke reden waarom wij als kwaliteits-MSP’s binnen MSPnetwerk het thema “Het inkopen van MSP-dienstverlening” kiezen als focuspunt. Dat thema lijkt misschien beperkt, maar omvat heel veel facetten waar wij tegenaan lopen. Daarmee brengt het meer dan genoeg mogelijkheden met zich mee om activiteiten te organiseren.

Allereerst willen we de algemene kennis over MSP-dienstverlening verbreden onder opdrachtgevers en leveranciers van tijdelijk personeel. We zijn begonnen met een uitleg op onze website in woord en beeld. En we zijn nog veel meer van plan. We hebben een communicatieplan uitgewerkt om de doelgroepen te benaderen en gezamenlijk te informeren.

Verder proberen we samen met adviseurs externe inhuur te komen tot een betere, duidelijkere en gestructureerde uitvraag van de MSP-dienstverlening. Hiertoe hebben we enkele weken geleden een eerste rondetafelsessie (zie verslag) georganiseerd met verschillende organisaties en personen uit deze doelgroep.

Het initiatief vanuit MSPnetwerk werd zeer gewaardeerd en zal op veler verzoek een vervolg krijgen. Eén van de eerste punten die naar boven kwam tijdens dit event was het belang van eenduidige definities. Begripsverwarring tussen opdrachtgevers, adviseurs en MSP-dienstverleners leidt nu nog te vaak tot verkeerde aannames en zelfs onjuiste aanbestedingen of tenders. Dit actiepunt hebben wij als MSPnetwerk meteen opgepakt: we gaan samen een “woordenboek” opstellen. Die delen we via onze website, zodat adviseurs externe inkoop en overige belanghebbenden de definities  kunnen gebruiken in hun dagelijkse praktijk.

Zo verwachten wij als MSPnetwerk stap-voor-stap de kennis rondom MSP-dienstverlening te vergroten. Het doel is dat opdrachtgevers bewust kiezen voor een oplossing die organisaties kan ondersteunen in het inzichtelijk en beheersbaar krijgen van hun flexibele schil. Als daarnaast de uitvraag rondom de MSP-dienstverlening meer eenduidig en gestructureerd plaatsvindt, hebben wij als MSPnetwerk een grote stap gemaakt!

 

Tjerk de Vries
Voorzitter MSP Netwerk 
Directeur Solvus