MSPnetwerk

Sinds 2017 verenigen de kwaliteits-MSP’s van Nederland zich in het MSPnetwerk. Hiermee willen de deelnemers de MSP-branche duidelijk en degelijk positioneren. Belangrijk, omdat nog te vaak blijkt dat de markt niet op de hoogte is van de toegevoegde waarde van een MSP.

Het MSPnetwerk is kennis- en kwaliteitsleider van de MSP-branche in Nederland. We vertegenwoordigen zo’n 85% van de MSP-markt in Nederland. Als u in zee gaat met een deelnemer van het netwerk, bent u verzekerd van de beste kwaliteit. Alle kwaliteits-MSP’s die deelnemen aan ons netwerk hebben een Zelfverklaring Kwaliteit ondertekend. Wat dat inhoudt leest u hier.

Klik hier voor een overzicht van deelnemers aan het netwerk.

Wat wil het MSPnetwerk?

Het doel van het MSPnetwerk is om de MSP-branche duidelijk en degelijk te positioneren. Hierdoor wordt de toegevoegde waarde van MSP’s duidelijk bij (potentiële) leveranciers, (potentiële) opdrachtgevers en share- en stakeholders.

Om dit te bereiken zijn de belangrijkste activiteiten van het netwerk gericht op:

  • Inrichten van een structurele samenwerking met de belangrijkste technology providers van Vendor Management Systemen (VMS-en).
  • Monitoring van het kwaliteitssysteem dat is gebaseerd op een Zelfverklaring.
  • Marktdataverzameling (bij voorkeur in samenwerking met VMS-en) om door een onafhankelijk bureau tot een vierwekelijkse “marktmonitor” te komen.
  • Volgen van marktontwikkelingen.
  • Diepgaande positionering van het netwerk bij share- en stakeholders. De naamsbekendheid van het MSPnetwerk bij onze doelgroepen moet voor eind 2020 meer dan 50% zijn.
  • Ontwikkeling van een potentiële agenda richting de overheid en belangrijke stakeholders om onze belangen goed te vertegenwoordigen.

Deze doelstellingen zijn ontwikkeld voor de periode 2018-2020.

Initiatief van de ABU

In 2016 heeft de ABU het initiatief genomen om een “Platform MSP” op te zetten. In 2018 is dit omgedoopt tot “MSPnetwerk”. De ABU nam het initiatief om een Alliantie van Werk op te zetten, waarin alle arbeidsmarktdiensten vertegenwoordigd zijn. Dit kunnen bestaande of nieuwe verenigingen zijn. Doelstelling van het MSPnetwerk is om een zelfstandige vereniging op te richten zodra aansluiting bij de Alliantie van Werk mogelijk is.  Zolang dit er nog niet is, blijft het MSPnetwerk onder de vleugels – en met ondersteuning van de ABU functioneren.