Informatie voor leveranciers

MSP’s werken vaak met veel leveranciers om te kunnen voorzien in de meestal specialistische vraag van opdrachtgevers naar externe medewerkers. Leveranciers zijn uitzendbureaus, detacheringsbureaus en andere bemiddelaars van arbeid maar ook zzp’ers bijvoorbeeld.

In 2017 deed Kantar NS, in opdracht van het MSPnetwerk, onderzoek onder deze groep.

Ervaringen van leveranciers met MSP’s

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een MSP voor leveranciers duidelijkheid geeft als het gaat om contractuele voorwaarden. Daarnaast geeft het werken met een MSP hen de toegang tot meer markt.

Ervaringen van leveranciers waren bijvoorbeeld:

  • Als de MSP-partij aan goed suppliemanagement doet dan is de informatievoorziening beter, waardoor de resultaten stijgen.
  • Contracten met duidelijke betaalvoorwaarden.
  • Contact met 1 persoon. Niet hoeven zoeken naar de inhurend manager maar het via de contactpersoon kunnen regelen.
  • Contractueel en compliance zijn voordelen.
  • De administratieve afhandeling is soms beter geregeld dan bij de opdrachtgever zelf.
  • Een bredere toegang tot de markt.
  • Geen acquisitie nodig. Betaling goed geregeld.
  • Deel van de facturatie en betalingszorg ligt bij de MSP. Proces bij indiensttreding van zzp’er/inhuurkracht is versimpeld.

Deze en andere voordelen van het werken met een MSP worden in onderstaande animatie in 90 seconden uiteengezet.

Wilt u meer weten over de voordelen van het werken met een MSP? Neem dan contact op met onze kwaliteits-MSP’s.

pause
fullscreen