Nieuws

Gepubliceerd op: 09/12/2019

“Iedereen gebruikt een andere definitie, maar voor mij is SOW puur een document”

Paul Vincent is sinds enkele maanden wereldwijd verantwoordelijk voor alle SOW activiteiten bij Hays Talent Solutions. Het Belgische platform NextConomy sprak op ProCurecon met Vincent over Statement of Work en hoe belangrijk het is om scherp neer te zetten wat SOW is.

Of, en vooral hoe Statement of Work (SOW) een plek moet krijgen in een ‘inhuurprogramma’ is een actueel thema. Zeker ook voor MSP dienstverleners. Immers via SOW wordt doorgaans tot vijf maal meer besteed dan via regulier inhuur, zo legt Paul Vincent van HAYS uit in de onderstaande video. Het grote verschil met reguliere inhuur? “Het gesprek gaat niet over ‘hoeveel betaal ik’, maar over ‘wat krijg ik.”  Dat zorgt voor een heel andere dynamiek tussen dienstverlener en opdrachtgever.

Duidelijkheid over definities

Van groot belang is om met een opdrachtgever scherp af te spreken wat SOW nu feitelijk is, hoe afspraken worden vastgelegd en hoe je de afspraken samen managend, zo vindt Vincent. Voor hem is een SOW in de kern een document waarin alles beschreven staat wat iemand zal doen en hoe het succes zal worden gemeten, als een betalende service. Je koopt geen SOW, maar wel de diensten die door dit document worden beschreven. Wat je wilt doen, bepaalt het contract en SOW is zo deel van dit ‘contracting process’.


  • In het flexwoordenboek van het MSPnetwerk hebben wij SOW gedefinieerd als “Overeenkomst van Opdracht waarin Opdrachtgever en Opdrachtnemer tenminste de voorwaarden, prijs en resultaat van de opdracht vastleggen. “ Het gehele flexwoordenboek kan je hier vinden.

Bij bijvoorbeeld grote veranderprocessen is het aan te bevelen met een dergelijke overeenkomst te werken. Het project wordt immers in detail beschreven. Veel meer dan gebruikelijk is bij het regulier inhuren van zelfstandige professionals, ook al voeren ze soms precies dezelfde taken en opdrachten uit. Dat maakt ook gelijk het grote verschil duidelijk tussen SOW en reguliere inhuur. Bij SOW staat het eindresultaat centraal.  Zowel opbrengsten als kosten zijn bekend.

Wat zijn de uitdagingen voor leveranciers die met een SOW werken?

Het naleven van al wat in een SOW is vastgelegd is vervolgens Vincent het meest belangrijk en uitdagend. Maar ook consequent blijven. Bij dit laatste heeft Paul Vincent de ervaring dat programma managers bij het opstellen van de SOW niet altijd op voorhand duidelijk weten wat het eindresultaat moet zijn. Zo ontstaat regelmatig ‘scope creap’, het verminderen van de omvang van het programma, met alle commerciële gevolgen van dien voor de leverende partij.

Dus is het uiterst belangrijk om al de beslissers bij de opdrachtgever te kennen. Vermijd als leverancier dat je een verkooptraject in stukken en brokken krijgt, of erger, onvolledig waarbij je niet alle beslissers kent én hun verzuchtingen. Inkopers hebben niet altijd graag veel contact en overleg. Dat kan tot ongewenste effecten leiden. Zorg er dus voor dat aan beide zijden van de tafel helderheid is over een SOW. Niet alleen over de inhoud, maar ook over hoe een SOW gemanaged wordt.

Kijk hieronder het complete interview met Paul Vincent terug: