Total Talent Management (TTM), geen luxe maar noodzaak

Gepubliceerd op: 23/03/2020

Om als organisatie over het schaarse talent te kunnen blijven beschikken, moet je verder kijken dan de huidige behoefte aan vast- en flexibel personeel. Dennis Ender, managing director ManpowerGroup Talent Solutions, wijst in zijn column op de noodzaak van een holistische benadering van Total Talent Management (TTM).

Dagelijks zien we berichten over de invloed van digitalisering en automatisering op de arbeidsmarkt*. En ja, er zullen banen verdwijnen, maar ook weer verschijnen. Feit is dat 87% van de bedrijven verwacht evenveel of meer personeel nodig te hebben in de nabije toekomst. Goed personeel is schaars en dat zal zo blijven op de krappe arbeidsmarkt. Het vinden van het juiste talent, op het juiste moment tegen de juiste voorwaarden wordt steeds lastiger, zeker als organisaties geen integrale aanpak hanteren. En dat is helaas vaak het geval. In de praktijk verloopt de in-, uit- en doorstroom van vast personeel en flexkrachten via verschillende interne kanalen; soms zijn er wel vier of vijf afdelingen die vanuit verschillende hokjes – en dus langs elkaar heen – werken.

Wil je nu en in de nabije toekomst de beschikking houden over geschikt personeel, dan moet je integraal naar de talentbehoefte kijken. Idealiter begin je met het in kaart brengen van de behoefte aan personeel, de vraag naar talent – welke competenties en skills zijn nu en in de toekomst nodig binnen jouw organisatie? Welke vast/flex-verhouding is wenselijk en welke contractvorm past het beste bij de wensen van de doelgroep? Pas daarna maak je de keuze tussen vast of flex en bepaal je de gewenste inhuurcapaciteit. Gelukkig zien we dat steeds meer bedrijven hiermee bezig zijn. Als TTM-expert merken wij dat steeds meer klanten advies vragen om morgen, maar ook volgend jaar, over het juiste talent te kunnen blijven beschikken. Ik zie dat er een omslag in het denken gaande is. De bekende service varianten MSP en RPO worden nu steeds vaker succesvol geïntegreerd geïmplementeerd bij opdrachtgevers.

Vier bouwstenen

Binnen ManpowerGroup hanteren wij een integrale benadering die bestaat uit vier bouwstenen:

  1. Build (oftewel talentontwikkeling); het klaarstomen van nieuw talent en het bijscholen van personeel om over de nodige job skills te blijven beschikken. Dit gebeurt vanuit onze eigen Academy’s maar ook bijvoorbeeld door het aanbieden van loopbaan programma’s.
  2. Buy; de werving en selectie van vast personeel. Waar recruiters voorheen gewend waren om personeel pas aan te trekken op het moment dat dat nodig was, lukt dat met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt niet meer. Als organisatie moet je zorgen dat je aantrekkelijk bent voor jouw doelgroep door te investeren in jouw werkgeversmerk, je goed te positioneren en het bouwen van talent community’s en in samenwerking met opdrachtgevers komen tot heldere talent forecasts.
  3. Borrow; de inhuur van flexibel personeel. Wat is de gewenste duur, beschikbaarheid op de arbeidsmarkt en de kosten van externe inhuur? Op basis daarvan kies je de gewenste flexvormen (uitzenden, detacheren, zzp, etc.) en de meest geschikte kanalen. Een expert op het gebied van TTM helpt bij opstellen van de juiste talentstrategie, het identificeren van de vraag en beschikt over een supplier base om dat talent tegen de juiste voorwaarden binnen te halen.
  4. Brigde; het herplaatsen van personeel. Bij de analyse welk talent er in de toekomst nodig is en welk talent je in huis hebt, kan het zijn dat bepaalde medewerkers over een aantal jaar niet meer in de organisatie zullen passen. Maak die beoordeling en ga tijdig het gesprek aan met die medewerkers om hen te laten doorstromen naar ander werk. Ook dat hoort bij jouw maatschappelijke taak (goed werkgeverschap) en is belangrijk voor je werkgeversmerk.

Dienstverlening aanpassen

De gesprekken die wij voeren met klanten gaan als gezegd steeds vaker verder dan puur over ‘Borrow’. Om voorop te blijven lopen in de markt als aanbieder van Talent Solutions maken wij zelf ook die ontwikkeling door. Wij wachten niet tot de klant met de vraag voor een bepaalde talent oplossing komt, maar proberen hen al in het voortraject te adviseren. Natuurlijk moet je als MSP ook hiervoor je dienstverlening uitbreiden. Zo bieden wij onder meer een scan aan waarmee organisaties hun talentbehoefte inzichtelijk kunnen maken. Op basis van neutraal, datagedreven advies, adviseren wij klanten bij het maken van een roadmap, een integrale aanpak om te voorzien in de personeelsbehoefte. Of de klant dat zelf oppakt of ons inschakelt, is aan hen. De klant kiest zelf zijn strategie en bepaalt zelf van welke dienstverlening hij wel of niet gebruik wil maken om die te realiseren.

Waar het om gaat is dat een ad hoc-benadering van externe inhuur niet meer volstaat. Daar red je het niet (meer) mee in deze tijden van blijvende krapte op de arbeidsmarkt. Daarom doe ik een dringend beroep op organisaties om te kiezen voor een holistische (integrale) benadering van TTM. Want dat is geen luxe, maar absolute noodzaak als je over talent wilt kunnen blijven beschikken.

*Ten tijde van dit interview was er nog geen sprake van de grootschalige uitbraak van COVID-19 en daarom komt dit niet aan de orde in deze column.

 

 

Dennis Ender – Directeur ManpowerGroup Solutions