‘Mikado-en’ met omzetcijfers in de flexmarkt

Gepubliceerd op: 07/07/2019

Rob van de Ven van Pontoon las met verbazing een artikel over omzetcijfers van MSP’s en payrollers. “Er wordt gegoocheld met cijfers”. Dat moet en kan anders, zo legt hij uit in zijn column. 

Met enige verbazing nam ik vorige maand, samen met enkele collega-leden uit MSPnetwerk, kennis van het redactionele stuk inzake ‘’Flexmarkt Payroll en MSP Top-10’’. Verbaasd, omdat we in het kader van het volgen van marktontwikkelingen de link tussen deze twee vormen van dienstverlening niet direct zien. Het zijn namelijk 2 verschillende vormen van dienstverlening die weliswaar door éénzelfde partij aangeboden kunnen worden, maar die zeker niet per definitie hand in hand gaan. Er zijn meer Payroll partijen die geen MSP aanbieden dan wel en er zijn meer MSP partijen die geen Payroll diensten aanbieden dan wel. Van de genoemde partijen in de “Payroll & MSP top 10” leveren er 7 partijen alleen Payroll dienstverlening en geen MSP-dienstverlening.

Een ander punt van verbazing betreft het goochelen met cijfers. Vanuit de MSP’s wordt er in dit zelfde stuk duidelijk gesproken over “spend under management”-cijfers. Die cijfers mag je niet definiëren als de omzet-cijfers van een MSP. Het zijn namelijk de omzet-cijfers van de andere partijen die leveren aan de MSP. Bij Pontoon Solutions vinden we dat de MSP/VMS-fee die afgedragen wordt, het enige wat je als omzet-cijfers voor een MSP dient te rapporteren. Dat zijn ons inziens namelijk de reële omzet-cijfers.

Mix van verschillende cijfers

Wanneer sommige partijen cijfers aanleveren die uitgaan van ‘spend under management en anderen cijfers geven, gebaseerd op afgedragen MSP fees en wanneer daarbij payrollcijfers worden gemixt met MSP cijfers, dan leidt dit in onze ogen niet tot een helder en duidelijk beeld van de marktontwikkeling in de MSP sector.

Toen een aantal leden van MSPnetwerk dit kenbaar maakten bij de redactie van Flexmarkt, reageerden die positief en nemen zij graag de uitnodiging aan om met ons in gesprek te gaan om te bekijken hoe we de best mogelijke cijfers kunnen achterhalen en gebruiken.

Marktmonitor

Het thema ‘’het geven van inzicht in marktontwikkelingen’’ is onderdeel van het kennisleiderschap van MSPnetwerk en naast kwaliteitsleiderschap één van de focuspunten. Om transparantie te scheppen in marktontwikkelingen in de MSP sector heeft het MSPnetwerk het initiatief genomen om een Marktmonitor te lanceren.

Deze halfjaar monitor gaat aan de hand van de cijfers van de aangesloten leden van het MSPnetwerk de marktontwikkelingen in kaart brengen. Deze monitor wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij (Panteia) en is gebaseerd op dezelfde definitie van omzet namelijk de gerealiseerde MSP fees.

Door het periodiek rapporteren van deze ontwikkelingen hopen we licht in de duisternis te scheppen door de markt te voorzien van de ‘’echte’’ beweging en ontwikkeling in de markt van Managed Service Providers.

Rob van de Ven, Country leader

Vertegenwoordiger van Pontoon Solutions in het MSPnetwerk