Het is een kwestie van definitie

Gepubliceerd op: 18/09/2019

Frederieke Schmidt Crans van Het Flexhuis ziet een groeiend aantal misverstanden in aanbestedingen en uitvragen van dienstverleners. Met alle gevolgen van dien. Tijd om daar als MSPnetwerk iets aan te gaan doen. Een column.

  • Een opdrachtgever zoekt een MSP, in het aanbestedingsbestek staat broker;
  • Een offerte wordt uitgevraagd met een MSP-fee, verwerkt in uitzend- en payrolltarieven;
  • Een opdrachtgever vraagt een regievoerder, maar spreekt over werkgeverschap.
  • Een ‘flexmakelaar’, een populair begrip in de media waarmee alle vormen van dienstverlening op één hoop worden gegooid.

Zomaar een greep van misverstanden die ik dit jaar heb gezien. Verschillende typen dienstverlening worden door elkaar gehaald of als hetzelfde beschouwd. Wij als dienstverleners moeten daar iets aan doen en een volgende stap zetten in professionalisering en positionering. En dat is hard nodig, zo bleek ook de afgelopen weken weer.

Emotie

Dan toch maar even een woord over de aanhoudende media-aandacht over een gebeurtenis waarbij er alleen maar verliezers zijn. Er waren publicaties, citaten en reacties waar ik in eerste instantie boos om werd, een echte emotie. Niet gehinderd door enige kennis werden uitspraken gedaan, althans dat was mijn eerste gedachte.

Na een nacht slapen (of denken) ben ik dit anders gaan zien. Als wij als dienstverleners niet onder één begrip willen vallen, of het nu de casus ING betreft of het vormgeven van een aanbestedingsbestek, dan moeten wij hier zelf wat aan doen. Namelijk zorgen voor heldere definities, een duidelijk onderscheidend vermogen en een professionele uitstraling.

En laten wij als MSP-dienstverleners de stap nou al gezet hebben.

Woordenboek

De leden van het MSPnetwerk zien de urgentie en behoefte. Bekendheid over de toegevoegde waarde van MSP is voor ons als dienstverleners essentieel, net als bij iedere andere vorm van dienstverlening. Door uniform taalgebruik kunnen wij onze dienstverlening beter positioneren. We creëren zo een eigen plek in dat speelveld van flex en intermediaire rollen.

Uniform taalgebruik is de basis van het begrijpen, uitvragen en aanbieden van de juiste dienstverlening. Daarom wordt er vanuit het MSP-netwerk het flexwoordenboek uitgebracht.

Behoefte van de derde partij

Heldere definities met een eenduidige uitleg helpen opdrachtgevers en dienstverleners om samen tot de beste oplossing te komen. Een oplossing die echt past bij de behoefte van de opdrachtgever als het gaat om inhuur van extern personeel.

Zulke definities zijn ook belangrijk voor betrokkenen vanuit de arbeidsmarkt. Eenduidige definities zorgen dat zij de juiste verwachtingen hebben, als ze te maken krijgen met bijvoorbeeld een MSP-dienstverlener. Zo weten ze wat de rol inhoudt.

MSP is een vak

Een MSP-dienstverlening gaat namelijk over het continu verbeteren en efficiënter inrichten van inhuurprocessen. Het ontsluiten van een zeer versnipperde arbeidsmarkt. Het aansluiten op een strategisch plan voor de lange termijn, om te komen tot een juiste balans tussen vast en flex. Grip en inzicht creëren. En voldoen aan wet- en regelgeving en afspraken op de juiste manier vastleggen. Thema’s waar alle opdrachtgevers mee te maken hebben, en waarvan ze blij zijn dat ze de optie hebben om het uit te besteden.

We hebben een mooi vak met veel diversiteit. Maar het kan ook complex zijn, zowel in de materie als in het managen van alle betrokkenen. Door actief aan informatieverstrekking te doen, kwalitatief goede documentatie te gebruiken en eenduidigheid te creëren in de definities, werken we toe naar nieuwe standaarden. Het verder willen professionaliseren hoort wat mij betreft bij een professionele en duurzame branche. Het woordenboek is de volgende stap.

Frederieke Schmidt Crans

Het Flexhuis