Wat is een kwaliteits-MSP?

Een van de doelstellingen van het MSPnetwerk is het zijn van kwaliteitsleider. De MSP’s die deelnemen aan het netwerk zijn dan ook allemaal van hoge kwaliteit. Wat dat precies inhoudt, kunt u hieronder lezen.

Lidmaatschap van het MSPnetwerk betekent een kwaliteitsgarantie voor opdrachtgevers en leveranciers. Kwaliteits-MSP’s die deelnemen aan het netwerk, hebben een Zelfverklaring Kwaliteit ondertekend die onderdeel is van de deelnemersovereenkomst. Deze verklaring kunt u hieronder downloaden.

Zelfverklaring Kwaliteit MSPnetwerk ondernemingen juli 2018