Wie zijn wij?

Het Kernteam bestaat uit drie personen door de deelnemers gekozen van wie één de voorzitter is. In ieder geval tot het moment van oprichting van een zelfstandige vereniging in 2019, zijn dit:

 

Brenda van der Heijden ondersteunt het MSPnetwerk en is aanspreekpunt. Zij bereidt het businessplan voor, vertegenwoordigt het MSPnetwerk richting potentiële nieuwe deelnemers, is een klankbord voor de deelnemers, en bereidt de deelnemersbijeenkomsten voor.